ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρεις ολοκληρωμένες διδασκαλίες και εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο «Ο κόσμος των ζώων».

Πατήστε τους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τις ολοκληρωμένες διδασκαλίες.

Σχέδιο Μαθήματος 1: Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται εκμάθηση του τραγουδιού «Το παπάκι».

Θα δοθεί έμφαση στη Μουσική δεξιότητα «Εκτέλεση», αφού θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία ενός τραγουδιού, ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, αφού θα υλοποιηθούν δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται και με τη Ρυθμική Έννοια «Παλμός». Το παρόν σχέδιο μαθήματος συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα με το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής και πιο συγκεκριμένα, με τον άξονα «Εκτέλεση», αφού σε αυτό υπάρχει διδασκαλία ενός τραγουδιού και παίξιμο σε όργανα.

Σχέδιο Μαθήματος 2: Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται εκμάθηση ψηλών και χαμηλών ήχων με την μουσική ακρόαση «Ο ελέφαντας».

Θα δοθεί έμφαση στη Μουσική δεξιότητα αναγνώριση των ψηλών και χαμηλών ήχων, αφού θα πραγματοποιηθεί η μουσική ακρόαση: «Ο Ελέφαντας» από το Καρναβάλι των Ζώων του Καμίγ Σαιντ- Σανς , ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Το παρόν σχέδιο μαθήματος συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα με το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής και πιο συγκεκριμένα, με τον άξονα «Εκτέλεση», αφού σε αυτό υπάρχει διδασκαλία ενός τραγουδιού και παίξιμο σε όργανα.

Σχέδιο Μαθήματος 3: Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται η αναγνώριση ψηλών ήχων με τη μουσική ακρόαση «Τα πουλιά».

Θα δοθεί έμφαση στη Μουσική δεξιότητα αναγνώριση των ψηλών ήχων, αφού θα πραγματοποιηθεί η μουσική ακρόαση: «Τα πουλιά» από το Καρναβάλι των Ζώων του Καμίγ Σαιντ- Σανς , ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Το παρόν σχέδιο μαθήματος συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα με το γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής και πιο συγκεκριμένα, με τον άξονα «Εκτέλεση», αφού σε αυτό υπάρχει διδασκαλία ενός τραγουδιού και παίξιμο σε όργανα.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s